Εξετάσεις D.E.L.E/SIELE στη Γρανάδα, Ισπανία

Θα θέλατε να τελειώσετε μια σειρά μαθημάτων ισπανικής γλώσσας με ένα επίσημο πιστοποιητικό?

Το Δίπλωμα Ισπανικών ως Ξένης Γλώσσας (DELE) είναι ένα επίσημο πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει την ικανότητα και την επιβεβαίωση της εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας, η οποία επισφραγίζεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ισπανίας. Υπάρχουν έξι επίπεδα εξέτασης, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών: Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

Το SIELE είναι αναγνωρισμένο πτυχίο Ισπανικών που εκδίδεται από τέσσερις ιστορικούς φορείς με τεράστια εμπειρία στην πιστοποίηση της ισπανικής γλώσσας: Ινστιτούτο Θερβάντες (Ισπανία), Universidad Autónoma de México (Μεξικό), Universidad de Salamanca (Ισπανία) και Universidad de Buenos Aires (Αργεντινή)! Το SIELE είναι το Διεθνές Πιστοποιητικό της Ισπανικής γλώσσας, το οποίο πιστοποιεί το βαθμό επάρκειας για φοιτητές και επαγγελματίες, στα επίπεδα από Α1 έως C1. Το SIELE πιστοποιεί το βαθμό επάρκειας της ισπανικής γλώσσας με τέσσερις δοκιμασίες: Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión einteracción escritasy Expresión e interacción orales,σύμφωνα με τα επίπεδα που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Εξετάσεις D.E.L.E/SIELE στη Γρανάδα, Ισπανία   Εξετάσεις D.E.L.E/SIELE στη Γρανάδα, Ισπανία

Instituto Cervantes Instituto Cervantes Diplomas de español DELE del Instituto Cervantes. SIELE.org TANDEM International EEA FEDELE Erasmus+ UCAM Camara Madrid Bildungsurlaub CSN
Este sitio Web utiliza cookies para asegurar la mejor experiencia al usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies OK
powered by webEdition CMS