Wij bieden zes verschillende Spaanse niveaus

Onze school bestaat al sinds 1986 en bij ons leer je Spaans op een efficiënte en aangename manier!

Wij bieden zes verschillende niveaus. Elk niveau staat gelijk aan een Spaanse cursus van 4 weken.

Niveau A1
De student kan:

 • Alledaagse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen begrijpen en gebruiken.
 • Zichzelf en anderen introduceren, vragen naar de weg, bezittingen en wie men kent.
 • Simpele interactie, gegeven dat de andere persoon langzaam en duidelijk spreekt en bereidt is om wat te helpen.


Niveau A2

De student kan:

 • Zinnen en uitdrukkingen begrijpen die te maken hebben met onderwerpen van de meest urgente relevantie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Persoonlijke informatie, info over familie, maar ook info over boodschappen, geografie en werkgelegenheid.
 • Communiceren over routinezaken, waarin men informatie over bekende zaken uitwisselt.
 • Op een eenvoudige manier aspecten van omgeving en achtergrond beschrijven.

Cursussen Spaans in Granada, Spanje   Cursussen Spaans in Granada, Spanje

Niveau B1
De student kan:
 • De primaire context begrijpen van bekende onderwerpen, die men regelmatig tegenkomt binnen studie, werk en vrijetijdsbesteding.
 • Omgaan met de meeste situaties die men tegenkomt als men op reis is in een Spaanstalig gebied.
 • Een eenvoudige tekst schrijven over een onderwerp van persoonlijke interesse.
 • Ervaringen en gebeurtenissen beschrijven, vertellen over wensen en dromen voor de toekomst. Ook kan men meningen uitleggen en verklaren.


N
iveau B2
De student kan:

 • De algemene strekking van meer complexe teksten begrijpen. Dit houdt in dat de student technische discussies kan voeren over diepgaande onderwerpen die voor de student van interesse zijn.
 • Zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is.
 • Een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen. Een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tegen een specifiek standpunt.

Cursus Spaans in Granada   Cursus Spaans in Granada

Niveau C1
De student kan:
 • Een wijd scala van veeleisende, langere teksten begrijpen en impliciete betekenissen begrijpen.
 • Zichzelf uiten op een vloeiende en spontane wijze zonder veel te zoeken naar bepaalde uitdrukkingen
 • De taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden.
 • Duidelijke en goed gestructureerde teksten produceren over complexe onderwerpen, hierin gecontroleerd gebruik makend van grammatica en zinsopbouw.


Niveau C2

De student kan:

 • Met gemak zo goed als alles begrijpen wat hij/zij hoort of ziet
 • Informatie samenvatten van verschillende gesproken en geschreven bronnen, argumenten reconstrueren in een goed samenhangende presentatie.
 • Zichzelf uitdrukken op een spontane, precieze en totaal-vloeiende wijze. Zichzelf uitdrukken en fijnere betekenisnuances precies weergeven.
Instituto Cervantes Instituto Cervantes Diplomas de español DELE del Instituto Cervantes. SIELE.org TANDEM International EEA FEDELE Erasmus+ UCAM Camara Madrid Bildungsurlaub CSN
Este sitio Web utiliza cookies para asegurar la mejor experiencia al usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies OK
powered by webEdition CMS